Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino (2η έκδοση)
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σ-Π. ΛΙΩΝΗΣ (2017)

- Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
- ISBN 978-960-418-550-4
- 2η Έκδοση, σελίδες: 544
- με νέο ISBN και 200 νέες σελίδες

Το Νο1 και best seller βιβλίο στην Ελλάδα το οποίο έχει ήδη διατεθεί σε χιλιάδες αντίτυπα. Εξακολουθεί να είναι Νο1 από το 2014!.

The Ultimate Educational Guide to MIPS Assembly Programming
P. PAPAZOGLOU

- Amazon, pages 266
- Edition 1, 2018
- ISBN: 978-1727880878

Το βιβλίο τυπώνεται στην Αμερική και είναι διαθέσιμο από το Amazon.

Σελίδα βιβλίου & Υλικό
An Educational Guide to the AVR Microcontroller Programming
P. PAPAZOGLOU

- Amazon, pages 284, Volume 1
- Edition 1, 2018
- ISBN: 978-1986008396

Το βιβλίο τυπώνεται στην Αμερική και είναι διαθέσιμο από το Amazon.

Σελίδα βιβλίου & Υλικό
Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός του Μικροελεγκτή AVR
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2017)

- Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
- ISBN 978-960-418-712-6
- σελίδες: 536

Από την ελληνική αγορά έλειπε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο που να απομυθοποιεί και να εξηγεί στην πράξη την αντίστοιχη αρχιτεκτονική και τον προγραμματισμό του συγκεκριμένου μικροελεγκτή.

Σελίδα βιβλίου & Υλικό
Μικροεπεξεργαστές Αρχές και Εφαρμογές
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2015) Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη

- ISBN 978-960-418-508-5
- σελίδες: 823 (+160 σελίδες λυσάρι + DVD)

Το πιο πλήρες ελληνικό βιβλίο (823 σελίδες) για τους μικροεπεξεργαστές.

Σελίδα βιβλίου & Υλικό
Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino (1η έκδοση)
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σ-Π. ΛΙΩΝΗΣ (2014)

- Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ,Θεσσαλονίκη
- ISBN 978-960-418-459-0
- 1η Έκδοση, σελίδες: 356, (+DVD)

Ο κόσμος αγάπησε την πρώτη έκδοση του βιβλίου η  οποία εξαντλήθηκε παρά τα χιλιάδε αντίτυπα που τυπώθηκαν. Αυτό το βιβλίο άνοιξε το δρόμο στην Ελλάδα και σε άλλους συγγραφείς να ασχοληθούν με το θέμα.

Σελίδα βιβλίου & Υλικό
(από την έκδοση που υπάρχει τώρα)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assembly
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2011)

- Εκδόσεις Π. Παπάζολου, Λαμία
- ISBN 978-960-93-3118-0
- σελίδες: 304

Το 2011 δημιουργήθηκε ένα βιβλίο για την αρχιτεκτονική υπολογιστών και τον προγραμματισμό Assembly.  Αυτό το βιβλίο ήταν ο πρόδρομος του βιβλίου των μικροεπεξεργαστών και αναπτύχθηκε ως αυτοέκδοση με τα τότε διαθέσιμα εργαλεία του Linux.

Σελίδα βιβλίου & Υλικό
Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2010)

- Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
- ISBN 978-960-411-710-9
- σελίδες: 406, (+DVD)

Είναι από τα πρώτα βιβλία που καλύπτουν τον προγραμματισμό των μικροεπεξεργαστών MIPS και INTEL περιλαμβάνοντας παράλληλα ειδικές φόρμες εργαστηριακών ασκήσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο με προγραμματισμό και εργαστηριακές ασκήσεις VHDL.
Εφαρμογές & Τεχνολογίες Πολυμέσων
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2002)
- Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
- ISBN 960-411-232-5 σελίδες: 253

Αυτό το βιβλίο ήταν το πρώτο που παρουσίαζε τη μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης ενός έργου πολυμέσων, ενώ σε άλλα κεφάλαια παρουσίαζε τις αντίστοιχες τεχνολογίες.
Προσωπικός Υπολογιστής - PC
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (1994)
- Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
- ISBN 960-405-491-0 σελίδες: 227

Είναι ένα από τα πρώτα βιβλία που παρουσίαζαν τόσο το εσωτερικό του υπολογιστή, όσο και τα αντίστοιχα ηλεκτρικά σήματα. Είχε δοθεί έμφαση κυρίως στα ηλεκτρονικά των διάφορων συστατικών.
Μηχανογραφημένη Βιομηχανική Λογιστική
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ (1994)

- Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα
- ISBN 960-286-093-6
- σελίδες: 79

Οι φοιτητές λογιστικής και οικονομικών έπρεπε τότε να προγραμματίσουν σε γλώσσα Pascal. Οι εφαρμογές τότε διέθεταν φόρμες τις οποίες συμπλήρωνε ο χρήστης και πραγματοποιούσαν τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Η σχεδίαση όμως του περιβάλλοντος ήταν επίπονη, ειδικά για μη σχετικούς με τον προγραμματισμό. Έτσι, επινοήθηκε μία νέα μέθοδος σχεδίασης γραφικού περιβάλλοντος με την τότε τεχνολογία. Ζωγράφιζες τη φόρμα σε ένα αρχείο ASCII και στη συνέχεια το φόρτωνες ώστε να απεικονιστεί στην οθόνη. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές ζωγράφισαν τη φόρμα με ένα επεξεργαστή κειμένου και στη συνέχεια την απεικόνιζαν στην οθόνη με ένα απλό πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων. Οι υπόλοιποι υπολογισμοί αναπτύσσονταν με τον αντίστοιχο κώδικα.
TURBO PASCAL 6,7 & Εφαρμογές
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (1994)

- Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
- ISBN 960-405-466-x σελίδες: 283

Λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο προγραμματισμός ειδικά για τμήματα μηχανικών, ήταν ένα συναρπαστικό αντικείμενο αλλά ταυτόχρονα και αρκετά δυσνόητο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρόβλημα, έπαιξε και η ακαταλληλότητα των βιβλίων τα οποία αποτελούσαν απλά μια στείρα συλλογή υλικού. Έπρεπε λοιπόν κάτι να γίνει. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα σύγγραμμα για τον προγραμματισμό σε γλώσσα Pascal που να απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές χωρίς να απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση. Ένα βιβλίο δηλαδή που θα αγαπούσαν οι αναγνώστες. Ιδιαίτερη έμφαση είχε δοθεί σε βιβλιοθήκες που αναπτύχθηκαν για σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και αντίστοιχη προσομοίωση.