Μη επιστημονικά βιβλία
Το μικρό μουσείο πληροφορικής
Π. Παπάζογλου (2018) Amazon, USA
ISBN 978-1717215772
(μονόχρωμη και έγχρωμη έκδοση)
Ιδέες & Μαθήματα φωτογραφίας για το δημοτικό σχολείο Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2014)
Εκδόσεις Π. Παπάζογλου, Λαμία
ISBN 978-960-93-6033-3
Ο κακός πειρατής και οι μαγεμένοι δράκοι
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2013)
Εκδόσεις ΟΙΩΝΟΣ, Λαμία
ISBN 978-960-9473-17-0
Παράλληλες Συλλογές (ποίηση-φωτογραφία)
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2012)
Εκδόσεις Π. Παπάζογλου, Λαμία
ISBN 978-960-93-4382-4
Επιστροφή στην αρχική σελίδα των βιβλίων