- Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη

ISBN: 978-960-418-508-5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 50656010

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2015

ΣΕΛΙΔΕΣ: 824

Βοήθημα διδάσκοντα: Λύσεις ασκήσεων, πηγαίος κώδικας, περισσότερες από 200 διαφάνειες για τη διδασκαλία

- Διαθέσιμο για τα Πανεπιστήμια μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ (κωδ. 50656010)

- Διαθέσιμο στο ελεύθερο εμπόριο (ενδεικτικά: Κατάστημα εκδότη [Αθήνα, Χαρ. Τρικούπη 16])