ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

2018-σήμερα

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Στερεάς Ελλάδας

 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Στερεάς Ελλάδας

 

2011, 2012, 2013, 2014

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Στερεάς Ελλάδας

 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Στερεάς Ελλάδας

 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001

Εργ. Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Αθήνας

 

1995-1996

Καθηγητής Εφαρμογών*, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Αθήνας

 

*Σύμφωνα με την αντίστοιχη ορολογία της τότε νομοθεσίας

** Γνωστικό αντικείμενο Αρχιτεκτονικές και προσομοίωση υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων

 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής*

 

2001-2002

        Αρχιτεκτονική H/Y (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Εισαγωγή στο Διαδίκτυο (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2002-2003

        Αρχιτεκτονική H/Y (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Προηγμένες Αρχιτεκτονικές (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Πληροφορική (Νοσηλευτική) Εργαστήριο

        Εισαγωγή στην Πληροφορική (Φυσικοθεραπεία) Εργαστήριο

        Εισαγωγή στο διαδίκτυο (Θεωρία)

        Τεχνολογίες Πολυμέσων (Θεωρία)

        Διδακτική και τεχνική της έκφρασης (Θεωρία)

 

2003-2004

        Αρχιτεκτονική H/Y (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Προηγμένες Αρχιτεκτονικές (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2004-2005

        Αρχιτεκτονική H/Y (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Προηγμένες Αρχιτεκτονικές (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2008-2009

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Προηγμένες Αρχιτεκτονικές (Θεωρία)

 

2009-2010

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2010-2011

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2011-2012

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Ολοκληρωμένα Κυκλώματα μεγάλης κλίμακας (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2012-2013

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2013-2014

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2014-2015

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Θεωρία + Εργαστήριο)

2015-2016

        Προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων (Θεωρία + Εργαστήριο)

 

2017-2018

        Προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Ενσωματωμένα Συστήματα (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού σε συμβολική γλώσσα (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Θεωρία + Εργαστήριο)

        Σχεδίαση Κυκλωμάτων με Η/Υ(Εργαστήριο)

 

2018-2019

        Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού σε συμβολική γλώσσα (Θεωρία) - τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

       Ενσωματωμένα Συστήματα (Θεωρία + Εργαστήριο) - τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

        Συστήματα υπολογιστών & αλγόριθμοι - τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

 

*όλα τα παραπάνω μαθήματα (διάρθρωση, εκπαιδευτικό υλικό, διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, βιβλιογραφία) έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και διαμορφωθεί από εμένα.

 

ΤΕΙ Αθήνας

Τμήμα Ηλεκτρονικής/Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Πλήρες ωράριο)

 

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τηλεπικοινωνιών III (1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002)

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δικτύων Υπολογιστών (1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002 ΧΕ)

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μικροϋπολογιστών (1994-1995, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001 ΧΕ)

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μικροεπεξεργαστών (1995-1996)

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Προγραμματισμού Υπολογιστών (1995-1996, 1998-1999)

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ψηφιακών Κυκλωμάτων (1999-2000)