Διεθνή βραβεία


2009
, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Βραβείο της καλύτερης ερευνητικής εργασίας


P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Cellular Network Channels Data Mining and Decision Making through Ant Colony Optimization and Multi Agent Systems Strategies, Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects, LNCS, Springer, 2009


2008, ΚΟΡΕΑ, Βραβείο της καλύτερης ερευνητικής εργασίας

P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On the Multi-Threading Approach of Efficient Multi-Agent Methodology for Modelling Cellular Communications Management Bandwidth , 2nd KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems, Springer LNCS, Korea, 2008