Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Ανάπτυξη μιας παγκοσμίως πρωτότυπης Υβριδικής Πλατφόρμας Προσομοίωσης (ΥΠΠ), που επιτρέπει στο φοιτητή να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να προγραμματίζει πειραματικές αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργαστών. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PDF ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ WILEY 2018