Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ASSEMBLY
Στο βιβλίο του Παναγιώτη Παπάζογλου -Μικροεπεξεργαστές-, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένας προσομοιωτής γλώσσας Assembly υλοποιημένος σε Java. Ο προσομοιωτής αυτός, υποστηρίζει τρεις βασικούς ρόλους για τον φοιτητή: (α) σχεδιαστής του μοντέλου του υποθετικού μικροεπεξεργαστή, (β) σχεδιαστής γλώσσας Assembly και (γ) προγραμματιστής του υποθετικού μικροεπεξεργαστή. Έτσι, η μελέτη της αρχιτεκτονικής και του προγραμματισμού των μικροεπεξεργαστών γίνεται με τη χρήση αυτού του πειραματικού λογισμικού, με τρόπο σφαιρικό. Σήμερα, το λογισμικό αυτό έχει υλοποιηθεί και σε Python, ενώ είναι open-source και διαθέσιμο στο GitHub.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PDF ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ PROJECT ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΣΤΟ GitHub