Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
& ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ARDUINO
(2η έκδοση, 2017)Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό βιβλίο που κυκλοφόρησε για το Arduino. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα από δύο έμπειρους εκπαιδευτικούς, ενώ σήμερα βρίσκεται στη 2η έκδοση. Από το 2014 μέχρι σήμερα, παραμένει το πιο δημοφιλές βιβλίο, παρά το γεγονός της κυκλοφορίας και άλλων σχετικών ελληνικών βιβλίων, αλλά και αντίστοιχου ελληνικού υλικού στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα >>
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR (2017)Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό βοήθημα που ξεκαθαρίζει, απομυθοποιεί και προσφέρει σημαντική γνώση γύρω από τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή. Η διάρθρωση, η σύνθεση και η παρουσίαση του υλικού, έγινε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, των εκπαιδευτικών αλλά και όλων εκείνων που θέλουν να αναπτύξουν αντίστοιχες εφαρμογές.

Διαβάστε περισσότερα >>
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ, ΑΡΧΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(2015)Το βιβλίο Μικροεπεξεργαστές – Αρχές και Εφαρμογές, πραγματεύεται την αρχιτεκτονική και τον προγραμματισμό των μικροεπεξεργαστών. Πρόκειται για το πιο πλήρες βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία.    Η αρχιτεκτονική και ο προγραμματισμός των μικροεπεξεργαστών αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα για τους μηχανικούς που στις περισσότερες περιπτώσεις εντάσσεται στο ευρύτερο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα >> 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ARDUIN
(1η έκδοση 2014)Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό βιβλίο που κυκλοφόρησε για το Arduino. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα από δύο έμπειρους εκπαιδευτικούς, ενώ σήμερα βρίσκεται στη 2η έκδοση. Από το 2014 μέχρι σήμερα, παραμένει το πιο δημοφιλές βιβλίο, παρά το γεγονός της κυκλοφορίας και άλλων σχετικών ελληνικών βιβλίων, αλλά και αντίστοιχου ελληνικού υλικού στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα >>
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ASSEMBLY
(2011)Η αρχιτεκτονική υπολογιστών αποτελεί ένα από τα βασικότερα επιστημονικά αντικείμενα σε τμήματα μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα σχετικών βιβλίων, τα περισσότερα περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για το φοιτητή να εστιάσει το ενδιαφέρον και τη μελέτη του στις απαραίτητες γνώσεις για το αντίστοιχο μάθημα.  Χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι η απλότητα με την οποία παρουσιάζονται τα θέματα, βοηθώντας το φοιτητή να σχηματίσει γρηγορότερα μια ολοκληρωμένη εικόνα για το υπολογιστικό σύστημα που είναι και το επίκεντρο του μαθήματος της αρχιτεκτονικής υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα >>
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
(2010)Είναι από τα πρώτα βιβλία που καλύπτουν τον προγραμματισμό των μικροεπεξεργαστών MIPS και INTEL περιλαμβάνοντας παράλληλα ειδικές φόρμες εργαστηριακών ασκήσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο με προγραμματισμό και εργαστηριακές ασκήσεις VHDL.

Διαβάστε περισσότερα >>
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
(2002)Είναι από τα πρώτα βιβλία στο τομέα των πολυμέσων εκείνης της εποχής. Τότε άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες εφαρμογές (τοπικές ή διαδικτυακές) που υποστήριζαν ταυτόχρονα ήχο και εικόνα, προσφέροντας ορισμένες φορές και ένα διαδραστικό περιβάλλον. Οι τεχνολογίες για την επικοινωνία, τη συμπίεση ήχου, τους οπτικούς δίσκους, κλπ, δεν ήταν ακόμα και τόσο γνωστές. Το βιβλίο αυτό, όχι μόνο παρουσίαζε τις τεχνολογίες για τα πολυμέσα εκείνης της εποχής, αλλά για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσίαζε υλικό για τη διαχείριση έργου (από την καταγραφή των αναγκών του -πελάτη-, μέχρι τη σύνθεση και ανάπτυξη του τελικού έργου).

YouTube Video
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - PC
(1994)Το Hardware των υπολογιστών της εποχής, δεν ήταν και τόσο γνωστό, ενώ λίγοι γνώριζαν τις λεπτομέρειες λειτουργίας του. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν την αναβάθμιση του υπολογιστή τους. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα για ένα βιβλίο που θα παρουσίαζε  κυρίως το hardware του υπολογιστή. Το βιβλίο αυτό, παρουσίαζε το εσωτερικό του υπολογιστή (μητρική, επεξεργαστής, σκληρός δίσκος), το πιο γνωστό λογισμικό (π.χ. Windows 3.1), ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κλπ. Σήμερα, αυτό το βιβλίο μπορεί να χαρακτηριστεί -ιστορικό- ως προς την καταγραφή της τεχνολογία των προσωπικών υπολογιστών εκείνης της εποχής.

YouTube Video


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(1994)Οι υπολογιστές είχαν εισχωρήσει τότε σε πολλούς τομείς εκτός της -καθαρής- πληροφορικής. Οι δυνατότητες για σύνθετους και επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς, η χρήση φορμών καταχώρησης δεδομένων, κλπ, έκαναν τους υπολογιστές μια απολύτως αναγκαία λύση σε πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, υπήρχε η ανάγκη εκπαίδευσης νέων στο ευρύτερο αντικείμενο της οικονομίας και της λογιστικής, στον τομέα του προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών του ενδιαφέροντός τους. Έτσι, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα βιβλίο που να είναι κατανοητό από μη σχετικούς με την πληροφορική, να μαθαίνει βασικό προγραμματισμό και να είναι εστιασμένο στις εφαρμογές λογιστικής. Το βιβλίο αυτό παρουσίαζε την ανάπτυξη κώδικα για εφαρμογές λογιστικής, αξιοποιώντας μια πρωτότυπη ιδέα, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές σχεδίαζαν τις φόρμες σε μορφή ASCII και στη συνέχεια τις φόρτωναν ως αρχείο. Έτσι, έκαναν γρήγορη σχεδίαση φόρμας, η οποία θα απαιτούσε κανονικά πολλές ώρες για να γίνει. Φυσικά, οι εφαρμογές έτρεχαν σε περιβάλλον DOS.

YouTube Video

TURBO PASCAL 6,7
& ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(1994)Λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο προγραμματισμός ειδικά για τμήματα μηχανικών, ήταν ένα συναρπαστικό αντικείμενο αλλά ταυτόχρονα και αρκετά δυσνόητο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρόβλημα, έπαιξε και η ακαταλληλότητα των βιβλίων τα οποία αποτελούσαν απλά μια στείρα συλλογή υλικού. Έπρεπε λοιπόν κάτι να γίνει. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα σύγγραμμα για τον προγραμματισμό σε γλώσσα Pascal που να απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές χωρίς να απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση. Ένα βιβλίο δηλαδή που θα αγαπούσαν οι αναγνώστες. Ιδιαίτερη έμφαση είχε δοθεί σε βιβλιοθήκες που αναπτύχθηκαν για σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και αντίστοιχη προσομοίωση.

YouTube Video