Άλλα βιβλία

Το μικρό μουσείο πληροφορικής
Π. Παπάζογλου (2018)

Amazon, USA
ISBN 978-1717215772 (μονόχρωμο)


Παραμύθι: ο κακός πειρατής και οι μαγεμένοι δράκοι
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2013)
Εκδόσεις ΟΙΩΝΟΣ, Λαμία
ISBN 978-960-9473-17-0


ΒΙΒΛΙΟ: Παράλληλες Συλλογές (ποίηση-φωτογραφία)
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2012)
Εκδόσεις Π. Παπάζογλου, Λαμία, ISBN 978-960-93-4382-4
Δωρεάν


Βιβλίο: Ιδέες & Μαθήματα φωτογραφίας για το δημοτικό σχολείο
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2014)
Εκδόσεις Π. Παπάζογλου, Λαμία
ISBN 978-960-93-6033-3
Δωρεάν

(C) Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου