Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
PROJECT - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ

Project που περιλαμβάνει (α) σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων ευφυών μεθοδολογιών πρόβλεψης στάθμης νερού στον ποταμό, (β) υλοποίηση ενός εργαλείου έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών βασισμένο στα υδρομετεωρολογικά δεδομένα και (γ) Σχεδιασμό και ανάπτυξη μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού και των αρμοδίων φορέων

Διαβάστε περισσότερα >>
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Ανάπτυξη μιας παγκοσμίως πρωτότυπης Υβριδικής Πλατφόρμας Προσομοίωσης (ΥΠΠ), που επιτρέπει στο φοιτητή να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να προγραμματίζει πειραματικές αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργαστών. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά.

Διαβάστε περισσότερα >>
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ
ASSEMBLY

Στο βιβλίο του Παναγιώτη Παπάζογλου -Μικροεπεξεργαστές-, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένας προσομοιωτής γλώσσας Assembly υλοποιημένος σε Java. Ο προσομοιωτής αυτός, υποστηρίζει τρεις βασικούς ρόλους για τον φοιτητή: (α) σχεδιαστής του μοντέλου του υποθετικού μικροεπεξεργαστή, (β) σχεδιαστής γλώσσας Assembly και (γ) προγραμματιστής του υποθετικού μικροεπεξεργαστή. Έτσι, η μελέτη της αρχιτεκτονικής και του προγραμματισμού των μικροεπεξεργαστών γίνεται με τη χρήση αυτού του πειραματικού λογισμικού, με τρόπο σφαιρικό. Σήμερα, το λογισμικό αυτό έχει υλοποιηθεί και σε Python, ενώ είναι open-source και διαθέσιμο στο GitHub.

Διαβάστε περισσότερα >>
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Κατά το διάστημα 2005-2010, ο Παναγιώτης Παπάζογλου πραγματοποίησε έρευνα στον τομέα -Αρχιτεκτονικές μοντέλων προσομοίωσης για εκχώρηση καναλιών σε κυψελωτά δίκτυα-. Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξε: (α) μηχανισμούς χρονοδρομολόγησης για εκχώρηση καναλιών, (β) τεχνολογία πολλαπλών πρακτόρων για υπηρεσιοκεντρική προσομοίωση, (γ) αλγόριθμους εκχώρησης καναλιών για υπηρεσίες φωνής και πολυμέσων, (δ) έξυπνους αλγόριθμους (π.χ. βασισμένους σε θεωρίες σμήνους), (ε) στατιστικά μέτρα αξιολόγησης και (στ) τεχνολογία και αρχιτεκτονικές πολλαπλών νημάτων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σε αρκετά περιοδικά και συνέδρια, ενώ σε Κορέα και Βερολίνο, του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία (σε δύο συνολικά εργασίες αντίστοιχα).

Διαβάστε περισσότερα >>