Έρευνα-έργα
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(ακ. έτος 2017-2018)
ΠΜΣ Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Διάφορα έργα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ PROJECT
Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ανοιχτής  πρόσβασης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Χρηματοδότηση EU, Διάρκεια: 10/2010-10/2014
Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ ΚΠΣ, Χρηματοδότηση EU. Διάρκεια: 1/2004-11/2005
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ PROJECT
Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ ΚΠΣ, Διάρκεια: 4/2003-9/2005
ΠΕ2: Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης
ΠΕ3: Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηριακών Μαθημάτων (ΚΔΕ)*
*Το ΚΔΕ λειτουργεί μέχρι και σήμερα υποστηρίζοντας τεχνικά όλα τα εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών
Αναβάθμιση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων Ηλεκτρονικής ΤΕΙ (ενέργεια 3.1.α), Δημιουργία εργαστηρίου Πολυμέσων και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την αντίστοιχη θεωρία και εργαστήριο (Β’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ), ΤΕΙ Αθήνας, Διάρκεια 6/1998-7/2000