Πληροφορίες  & υποστηρικτικό υλικό τεχνικών βιβλίων


Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα πληροφοριών και υποστήριξης των τεχνικών-επιστημονικών βιβλίων. Για την αξιοποίηση των βιβλίων από αναγνώστες, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, παρέχεται συνεχής υποστήριξη από το συγγραφέα.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει:

α) Πηγαίο κώδικα και υλικό από τα παραδείγματα και τις εφαρμογές
β) Υποδείξεις και λύσεις ασκήσεων
γ) Παρουσιάσεις power point
δ) Παροράματα για διορθώσεις περιεχομένου
ε) Πρόσθετο υλικό
στ) Επικοινωνία με το συγγραφέα για ζητήματα των βιβλίων


Επιλέξτε βιβλίο για περισσότερες λεπτομέρειες:

Amazon link
Support page
Preface-book structure
Contents
Sample Chapter
P. Papazoglou (2018)

Amazon, pages 284
Volume 1 - Edition 1
ISBN: 978-1986008396Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σ-Π. ΛΙΩΝΗΣ (2017)
Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
ISBN 978-960-418-550-4
2
η Έκδοση, σελίδες: 544
[με νέο ISBN και 200 νέες
σελίδες
]

Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός του Μικροελεγκτή AVR
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2017)
Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
ISBN 978-960-418-712-6
σελίδες: 536


Μικροεπεξεργαστές – Αρχές και Εφαρμογές
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2015)
Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
ISBN 978-960-418-508-5
σελίδες: 824
(+160 σελίδες λυσάρι + DVD)

Ανάπτυξη
εφαρμογών με το Arduino

Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σ-Π. ΛΙΩΝΗΣ (2014)
Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ,Θεσσαλονίκη
ISBN 978-960-418-459-0
1η Έκδοση,
σελίδες: 356, (+DVD)


Αρχιτεκτονική
Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assembly

Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2011)
Εκδόσεις Π. Παπάζολου, Λαμία
ISBN 978-960-93-3118-0
σελίδες: 304


Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2010)
Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
ISBN 978-960-411-710-9
σελίδες: 406, (+DVD)

Εφαρμογές & Τεχνολογίες Πολυμέσων
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (2002)
Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
ISBN 960-411-232-5
σελίδες: 253

Προσωπικός Υπολογιστής - PC
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (1994)
Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
ISBN 960-405-491-0
σελίδες: 227Μηχανογραφημένη Βιομηχανική Λογιστική
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ (1994)
Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα
ISBN 960-286-093-6
σελίδες: 79

TURBO PASCAL 6,7 & Εφαρμογές
Π.Μ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (1994)
Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
ISBN 960-405-466-x
σελίδες: 283
Γιατί παρέχεται υποστήριξη

Όλα τα βιβλία αποτελούν προσωπική δουλειά του συγγραφέα με σκοπό να συμβάλουν ουσιαστικά στη γνώση και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι αναγνώστες, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Η αξιοποίηση των βιβλίων συμπληρώνεται από το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να χρησιμοποιείται άμεσα και να είναι δυνατή η δυναμική ενημέρωσή του. Επιπλέον, από σεβασμό στον αναγνώστη, γίνεται συνεχής προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο των βιβλίων να είναι ενημερωμένο και άρτιο. Για αυτό το λόγο και αναρτώνται παροράματα με διορθώσεις, ώστε ο αναγνώστης να έχει στη διάθεσή του το πιο ενημερωμένο περιεχόμενο. Τα διάφορα λάθη  οφείλονται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια προσωπική δουλειά που εκτείνεται σε χιλιάδες ώρες, με αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να αποφευχθούν, ειδικά όταν το περιεχόμενο παρουσιάζει υπερβολικές λεπτομέρειες και πολυπλοκότητα (θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σχεδόν όλα τα σφάλματα οφείλονται στη διαδικασία copy-paste στη διαμόρφωση του περιεχομένου από το συγγραφέα ή από τους συνεργάτες επεξεργασίας της έκδοσης).