Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino
Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σ-Π. ΛΙΩΝΗΣ (2017)Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σ-Π. ΛΙΩΝΗΣ (2017), Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ,
Θεσσαλονίκη,ISBN 978-960-418-550-4, 2 η Έκδοση, σελίδες: 544, (+DVD)[με νέο ISBN και 200 νέες
σελίδες]

Download

Πηγαίος κώδικας εφαρμογών (.zip, 1.8MB)

Βίντεο πρακτικής ρομποτικής

Αισθητήρας απόστασης - εισαγωγή (.zip, 43.3ΜΒ)
Αισθητήρας απόστασης - λειτουργία (.zip 79.8ΜΒ)
Σύνδεση & έλεγχος αισθητήρα απόστασης (.zip, 38.2MB)
Έλεγχος μοτέρ με την τεχνική PWM (.zip, 59.7MB)
Κώδικας ελέγχου και τελική δοκιμή (.zip, 67.9MB)


Βίντεο εφαρμογών (Εισαγωγικές εφαρμογές του βιβλίου)
Φανάρι ελέγχου κυκλοφορίας (Εφ. 3), .zip, 21.5MB
Φακός (Εφ. 4)
Ηλεκτρονικό ζάρι (Εφ. 5)
Σηματοδότης αυτοκινήτων με πεζοφάναρο (Εφ. 6)
Ρύθμιση έντασης LED με ποτενσιόμετρο (Εφ. 7)
Εμφάνιση μηνύματος σε οθόνη LCD 16x2 (Εφ.8)
Δημιουργία παιχνιδιού (Εφ. 9)
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο (Εφ. 10)
Αυτόματο φωτάκι νυκτός (Εφ. 11)
Φωτιστικό ελεγχόμενο με ήχο (Εφ. 12)
Ηλεκτρονικό ζάρι με αισθητήρα απόστασης (Εφ. 13)
Εισαγωγή κειμένου σε LCD με κίνηση-Επιταχυνσιόμετρο (Εφ. 14)


Υλικό και μαθήματα για το Arduino
 Περισσότερα


Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα εκδότη

Περιεχόμενα βιβλίου

Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή). Γενική εισαγωγή στην πλατφόρμα Arduino και τις εφαρμογές της.

Κεφάλαιο 2 (Εφαρμογές για αρχάριους). Γνωριμία με τη δίοδο LED, Έλεγχος LED με το Arduino, Φανάρι ελέγχου κυκλοφορίας.

Κεφάλαιο 3 (Βασικές εφαρμογές). Φακός, Ηλεκτρονικό ζάρι, Φωτεινός σηματοδότης αυτοκινήτων με πεζοφάναρο, Ρύθμιση έντασης LED με ποτενσιόμετρο, Εμφάνιση μηνύματος σε οθόνη LCD 1602, Δημιουργία παιχνιδιού

Κεφάλαιο 4 (Εφαρμογές με αισθητήρες). Αισθητήρας θερμοκρασίας LM35/Ηλεκτρονικό θερμόμετρο, Φωτοευαίσθητη αντίσταση/Αυτόματο φωτάκι νυκτός, Αισθητήρας ήχου LM393/Φωτιστικό ελεγχόμενο με ήχο, Αισθητήρας απόστασης HC-SR04/Ηλεκτρονικό ζάρι, Επιταχυνσιόμετρο ADXL 335/Εισαγωγή κειμένου σε LCD

Κεφάλαιο 5 (Απεικόνιση δεδομένων). Processing, Επικοινωνία Processing-Arduino, Απεικόνιση θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο, Data Logger, Φορητή συσκευή απεικόνισης, Απεικόνιση σε RGB LED Matrix

Κεφάλαιο 6 (Εισαγωγή στην πρακτική ρομποτική). Το πρώτο μου ρομποτικό όχημα, Κυκλώματα και τεχνικές οδήγησης (ελέγχου) μοτέρ, Έλεγχος μοτέρ με IC

Κεφάλαιο 7 (Προχωρημένα θέματα). Διαχείριση χρόνου εκτέλεσης, Δίκτυα αισθητήρων, Γενικά για τον προγραμματισμό του AVR, Έλεγχος συσκευών δικτύου ΔΕΗ, Ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών

Κεφάλαιο 8 (Εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου). Ethernet Shield/Έλεγχος μοτέρ servo και αισθητήρα κλίσης μέσω διαδικτύου, HC-05/Έλεγχος DC μοτέρ και αισθητήρα θερμοκρασίας από κινητό Android μέσω Bluetooth

Κεφάλαιο 9 (Το Arduino στο σχολείο). Χαρακτηριστικά του Arduino για χρήση στην εκπαίδευση, οπτικός προγραμματισμός του Arduino, ασκήσεις με οπτικό προγραμματισμό

Κεφάλαιο 10 (Δραστηριότητες-εργαστηριακές ασκήσεις). Λειτουργία LED, Έλεγχος LED, κυκλώματα διακοπτών, Ηλεκτρονικό ζάρι & μονάδα απεικόνισης επτά τμημάτων, Επέκταση δυνατοτήτων φωτεινού σηματοδότη με πεζοφάναρο, PWM, αναλογικές μετρήσεις, κλίμακες και έλεγχος LED, Διαδραστικές εφαρμογές με οθόνη LCD, Μέτρηση και απεικόνιση αναλογικών μετρήσεων, Μελέτη κυκλώματος με το διαιρέτη τάσης, αισθητήρας απόστασης, αποτύπωση επιταχύνσεων σε LED, Αναλογική αποτύπωση θερμοκρασίας στο Processing, Αυτόνομος Data Logger, Παραγωγή αναλογικών σημάτων, διαχείριση διατάξεων LED, Το Arduino στην προσομοίωση πτήσεων.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, αλλά και στη λιανική αγορά.