Ψηφιακές αναπτυξιακές πλατφόρμεςΤο Arduino είναι το Νο1 αναπτυξιακό στον κόσμο βασισμένο σε μικροελεγκτή. Έβαλε τα θεμέλια για τη STEM εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο των Μηχανικών για την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου σε ενσωματωμένα και άλλα συστήματα (ενδεικτικά: ρομποτική, οχήματα, βιομηχανικός αυτοματισμός, κλπ).


Δείτε το best seller βιβλίο (4η χιλιάδα) του Παναγιώτη Παπάζογλου για το Arduino. Μελετήστε επίσης το αντίστοιχο υλικό που περιλαμβάνει και την πλατφόρμα φυσικού υπολογισμού Rasperry Pi, που τρέχει λειτουργικό Linux και υποστηρίζει εφαρμογές υπολογιστών, server, συστημάτων τηλεμετρίας, ρομποτικής, κλπ.  Η πλατφόρμα Raspberry Pi χρησιμοποιείται σήμερα στα ξένα πανεπιστήμια σε εργαστήρια δικτύων, προγραμματισμού, IoT, κλπ.Προγραμματισμός Assembly για άριστους Μηχανικούς

Η προσαρμογή της απόδοσης και των χαρακτηριστικών των εφαρμογών στις αντίστοιχες σκληρές απαιτήσεις (π.χ. συστήματα πραγματικού χρόνου), βασίζονται μεταξύ άλλων, στη γλώσσα assembly. Αυτή η γλώσσα πηγάζει απευθείας από την αρχιτεκτονική του μικροεπεξεργαστή ή του μικροελεγκτή και είναι το απόλυτο εργαλείο στα χέρια του μηχανικού. Η αξιοποίηση για παράδειγμα του 100% των δυνατοτήτων ενός μικροεπεξεργαστή INTEL, γίνεται μόνο μέσω της Assembly (δείτε σχετικό υλικό που εκτείνεται σε χιλιάδες σελίδες στο αντίστοιχο site της INTEL).

Δείτε το πιο πλήρες ελληνικό βιβλίο για τους μικροεπεξεργαστές και χτίστε πάνω στον μοναδικό προσομοιωτή Assembly υλοποιημένο σε Java. Επισκεφθείτε επίσης το νέο site της Assembly που έχει αρχίσει και διαμορφώνεται.


Πώς θεμελιώθηκε η πληροφορική από τη δεκαετία του ’80?

Η πιο σημαντική δεκαετία για τους υπολογιστές και τις εφαρμογές τους, μας διδάσκει πολλά. Για πρώτη φορά προγραμματίσαμε και μάθαμε να σχεδιάζουμε γραφικά αλλά και πολλά άλλα. Πώς νέοι άνθρωποι με ιδέες και όραμα άλλαξαν τον κόσμο?. Πώς ξεκίνησαν όλα? Ταξιδέψτε σε αυτή τη μοναδική δεκαετία μέσα από το 8bitretro.gr και δείτε από πού ξεκίνησαν όλα.