Συγγραφέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα

ISBN
978-960-645-125-6

1η Έκδοση 2021, σελίδες: 480

Το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα για τα αμιγώς ψηφιακά συστήματα μετρήσεων. Ένα βιβλίο εστιασμένο στον προγραμματισμό ψηφιακών συστημάτων για συλλογή, επεξεργασία, 
απεικόνιση και μετάδοση μετρήσεων. Αξιοποίηση τεχνολογιών Arduino, Raspberry Pi και προγραμματισμός σε Processing, Python και MATLAB.

Παρουσίαση βιβλίου


Στο εσωτερικό του βιβλίου
Διαφάνειες & Κώδικες

1. Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα μετρήσεων
Διαφάνειες κεφ.1 (pdf) 

2. Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά
Διαφάνειες κεφ.2 (pdf) | Κώδικες κεφ.2 (zip)

3. Η πλατφόρμα Arduino
Διαφάνειες κεφ.3 (pdf) | Κώδικες κεφ.3 (zip)

4. Απλά κυκλώματα και υπολογισμοί με το Arduino
Διαφάνειες κεφ.4 (pdf) | Κώδικες κεφ.4 (zip)
 
5. Μετρήσεις με βασικούς αισθητήρες στο Arduino
Διαφάνειες κεφ.5 (pdf) | Κώδικες κεφ.5 (zip)

6. Απεικόνιση μετρήσεων σε ηλεκτρονικές διατάξεις
Διαφάνειες κεφ.6 (pdf) | Κώδικες κεφ.6 (zip)
Βίντεο > Οθόνη LCD - I2C

7. Απεικόνιση και επεξεργασία μετρήσεων σε υπολογιστή με το Processing
Διαφάνειες κεφ.7 (pdf) | Κώδικες κεφ.7 (zip)
Βίντεο > Εισαγωγή στο Processing

8. Απεικόνιση και επεξεργασία μετρήσεων σε υπολογιστή με τη γλώσσα Python
| Κώδικες κεφ.8 (zip)

9. Απεικόνιση και επεξεργασία μετρήσεων σε υπολογιστή με χρήση MATLAB
Διαφάνειες κεφ.9 | Κώδικες κεφ.9 (zip)

10. Η υπολογιστική πλατφόρμα Raspberry Pi
Διαφάνειες κεφ.10 | Κώδικες κεφ.10 (zip)

11. Μετρήσεις με το Raspberry Pi
Διαφάνειες κεφ.11 (pdf) | Κώδικες κεφ.11 (zip)

12. Απεικόνιση μετρήσεων στο διαδίκτυο
Διαφάνειες κεφ.12 (pdf) | Κώδικες κεφ.12 (zip)

Πρόσθετα αρχεία
Όλοι οι κώδικες σε ένα αρχείο (Κεφ-2 έως Κεφ-12) (zip)

Μαθήματα
Ενημερώσεις
Σχετικά βιβλία και υλικό
Live μετρήσεις
Σύνδεσμοι
Σχετικά