Σχετικά με το Site
To Site Αυτό το site δημιουργήθηκε και ενημερώνεται αποκλειστικά από το συγγραφέα του βιβλίου. Ο σκοπός του site είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη του βιβλίου, για όλους τους αναγνώστες αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Το υλικό περιλαμβάνει αποκλειστικά πρωτότυπο υλικό που δημιουργεί ο συγγραφέας και περιλαμβάνει, αρχεία με κώδικες των εφαρμογών, διαφάνειες, μαθήματα, βίντεο και άλλο υλικό. Η υποστήριξη του βιβλίου είναι συνεχής και το περιεχόμενο του site εμπλουτίζεται σε σταθερή βάση. Επειδή το έργο του βιβλίου αποτελεί μια προσωπική δουλειά και είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων ωρών μελέτης και πειραματισμών, είναι πιθανό να υπάρχουν και σφάλματα. Εξάλλου, δεν υπάρχει έργο που να είναι αλάνθαστο.

Με σεβασμό στον αναγνώστη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ενημερώσεων επί του περιεχομένου του βιβλίου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του περιεχομένου, θα αναρτώνται και σχετικά βοηθητικά βίντεο για τις εφαρμογές του βιβλίου.

Επίσης, εδώ θα βρείτε και συνδέσμους που θα σας οδηγήσουν είτε σε πρόσθετο σχετικό υλικό που έχει δημιουργήσει ο συγγραφέας, είτε σε υλικό από εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο. Ο σχεδιασμός έχει γίνει για προβολή σε υπολογιστή.