Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Προσοχή: στη σελίδα αυτή, περιέχονται μόνο οι σύνδεσμοι και όχι το αντίστοιχο υλικό. Την ευθύνη του υλικού των εξωτερικών συνδέσμων, έχουν οι δημιουργοί του.

Σχεδίαση PCB

Δωρεάν και online

EasyEDA

Library.io

Circuit maker

Upverter

Δωρεάν και offline

KiCAD

DesignSpark

Fritzing

PCBWeb

Arduino Project

ProjectHUB

Instructables

Hackster