Παροράματα

1. Στη σελίδα 390 και στο πρώτο πλαίσιο, η εντολή είναι b=[10:10:100] και όχι b=[9.:9.:9.0]. Αυτό φαίνεται και ακριβώς από πάνω που γράψει τη σωστή μορφή της.

=========
Επειδή το έργο του βιβλίου αποτελεί αποκλειστικά προσωπική δουλειά του συγγραφέα και είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων ωρών μελέτης και πειραματισμών, είναι πιθανό να υπάρχουν και σφάλματα. Εξάλλου, δεν υπάρχει έργο που να είναι αλάνθαστο.

Με σεβασμό στον αναγνώστη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ενημερώσεων και διορθώσεων επί του περιεχομένου του βιβλίου, προκειμένου το αντίστοιχο περιεχόμενο να είναι άρτιο.