Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό βιβλίο που κυκλοφόρησε για το Arduino. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα από δύο έμπειρους εκπαιδευτικούς, ενώ σήμερα βρίσκεται στη 2η έκδοση. Από το 2014 μέχρι σήμερα, παραμένει το πιο δημοφιλές βιβλίο, παρά το γεγονός της κυκλοφορίας και άλλων σχετικών ελληνικών βιβλίων, αλλά και αντίστοιχου ελληνικού υλικού στο διαδίκτυο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, το βιβλίο χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό ίσως να μην συμβαίνει με κανένα άλλο βιβλίο της αγοράς και σε οποιονδήποτε τομέα.

Οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιοποίησαν την εμπειρία τους από τις τάξεις των σχολείων και τις αίθουσες των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να αναπτύξουν ένα πραγματικά εκπαιδευτικό βιβλίο που να απευθύνεται σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Πρόκειται δηλαδή για ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο βιβλίο στο συγκεκριμένο τομέα.

Σε αντίθεση με άλλα σχετικά βιβλία:

- Έχει γραφτεί μετά από ενδελεχή μελέτη των θεμάτων, αλλά και του τρόπου παρουσίασης για την επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων

- Δεν αποτελεί απλά μια συλλογή υλικού που μπορεί κανείς να βρει ακόμα και στο διαδίκτυο

- Πρόκειται για ένα αυθεντικό ελληνικό βιβλίο που προέκυψε απευθείας από τις ανάγκες των αναγνωστών (μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, χομπίστες, κλπ)

- Τα θέματα εξελίσσονται σταδιακά καλύπτοντας την πορεία μάθησης και ξεκινώντας πραγματικά από το μηδέν

- Έχει πραγματικό και ουσιαστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

- Συνοδεύεται από σημαντικό υποστηρικτικό υλικό (π.χ. βίντεο εφαρμογών)

- Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητό σε όλους (δεν το έγγραψαν οι συγγραφείς για να το καταλαβαίνουν μόνο αυτοί, όπως συμβαίνει συνήθως)

Το υλικό του βιβλίου έχει την κατάλληλη διάρθρωση, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους αναγνώστες. Για τη μελέτη των θεμάτων του, αλλά και την υλοποίηση των αντίστοιχων εφαρμογών, δεν απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση, ενώ η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των εφαρμογών εξελίσσεται σταδιακά. Μέχρι σήμερα, το βιβλίο χρησιμοποιείται με απόλυτη επιτυχία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το βιβλίο είναι πρώτο στις προτιμήσεις στη λιανική αγορά.

Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το βιβλίο χρησιμοποιείται (ενδεικτικά) σε τομείς όπως :

- Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών με μικροελεγκτές
- Παραγωγή
- Συστήματα αυτοματισμού, δίκτυα αισθητήρων
- Συστήματα μετρήσεων
- Ενσωματωμένα συστήματα

Μπορείτε να διαβάστε τα περιεχόμενα για να δείτε τη διάρθρωση του βιβλίου.