Τι νέο υπάρχει στη 2η έκδοση

Έχουν προστεθεί τρία νέα κεφάλαια (περισσότερες από 150 νέες σελίδες) με εφαρμογές και δραστηριότητες (1η έκδοση 356 σελίδες, 2η έκδοση 551 σελίδες). Το νέο υλικό καλύπτει τρεις νέες ενότητες:

- Εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου (εφαρμογή για το διαδίκτυο και το κινητό)

- Το Arduino στο σχολείο (εργαλεία οπτικού προγραμματισμού, εφαρμογές με το Ardublock και το S4A)

- Δραστηριότητες-εργαστηριακές ασκήσεις για νέες εφαρμογές (χειρισμός LED, μονάδες απεικόνισης, γραφική απεικόνιση μετρήσεων, αριθμομηχανή, διατάξεις πληκτρολογίου, μοτέρ servo, μελέτη ηλεκτρικού κυκλώματος, παραγωγή αναλογικού σήματος, προσομοιωτής πτήσης, κλπ)