Γιατί να το επιλέξετε
 
  Το πιο πρόσφατο βιβλίο (25 Σεπτεμβρίου 2017) Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός του Μικροελεγκτή AVR των εκδόσεων ΤΖΙΟΛΑ (ISBN 978-960-418-712-6, σελίδες: 536), πραγματεύεται την αξιοποίηση του μικροελεγκτή AVR. Πρόκειται για το πιο πλήρες βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό βοήθημα που ξεκαθαρίζει, απομυθοποιεί και προσφέρει σημαντική γνώση γύρω από τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή. Η διάρθρωση, η σύνθεση και η παρουσίαση του υλικού, έγινε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, των εκπαιδευτικών αλλά και όλων εκείνων που θέλουν να αναπτύξουν αντίστοιχες εφαρμογές.

Όλα τα προγράμματα και οι εφαρμογές του βιβλίου, έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε πραγματικό μικροελεγκτή, σε αντίθεση με άλλα βιβλία που παρουσιάζουν αντίστοιχο υλικό το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στην πράξη. Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό του βιβλίου για να οργανώσει τις θεωρητικές διαλέξεις και παρουσιάσεις, καθώς και τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις.

Γιατί χρειάζεται όμως ένα ακόμα βιβλίο για τους μικροελεγκτές;

  Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν βιβλία για τον μικροελεγκτή AVR τα οποία είτε είναι εστιασμένα αποκλειστικά στην υλοποίηση των εφαρμογών και απευθύνονται σε χομπίστες, είτε είναι θεωρητικά απομακρύνοντας τον αναγνώστη από τις πραγματικές εφαρμογές. Από τη μια μεριά δηλαδή, υπάρχουν βιβλία που δεν εξηγούν με εκπαιδευτικό τρόπο (ή και καθόλου) τις εφαρμογές (πολλά είναι γραμμένα από χομπίστες και όχι εκπαιδευτικούς) αλλά ούτε και τα απαραίτητα βήματα μέχρι την υλοποίηση τους. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν βιβλία με καθαρά θεωρητικές προσεγγίσεις χωρίς να δίνουν στον αναγνώστη τη γνώση που χρειάζεται για την πρακτική εφαρμογή.

Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη οργανωμένων εργαστηριακών ασκήσεων, αφήνοντας ένα ακόμα κενό στην πρακτική διδασκαλία του αντικειμένου.

Έτσι, αυτό που λείπει από την εκπαίδευση των φοιτητών μηχανικών, είναι ένα πραγματικά εκπαιδευτικό βιβλίο το οποίο να περιλαμβάνει την κατάλληλη θεωρία, την αντίστοιχη υλοποίηση πρακτικών εφαρμογών, καθώς και τις κατάλληλες εργαστηριακές ασκήσεις.

Κυρίως όμως, λείπει ένα βιβλίο που να καθοδηγεί σωστά το φοιτητή και να του μαθαίνει τον τρόπο σκέψης για την ανάπτυξη εφαρμογών με τον μικροελεγκτή. Παράλληλα, μεγάλη πρόκληση αποτελεί για το συγγραφέα, τόσο η απομυθοποίηση, όσο και η απλοποίηση της παρουσίασης των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών του μικροελεγκτή που αντικειμενικά παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες στην κατανόηση, κάνοντας πολλούς φοιτητές να εγκαταλείπουν αυτό το αντικείμενο.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου, είναι:

(α) Έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, χωρίς να απαιτεί εξειδyyr@ syy7y
(β) Περιλαμβάνει κατάλληλη θεωρητική παρουσίαση και πρακτική υλοποίηση των εφαρμογών

(γ) Η παρουσίαση γίνεται με πλούσια και αναλυτικά σχήματα, ενώ τα σύνθετα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται με πολύ απλό τρόπο

(δ) Περιλαμβάνει βασικές και εργαστηριακές ασκήσεις, οργανωμένες για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστάΤα μοναδικά χαρακτηριστικά του βιβλίου που δεν υπάρχουν στην αντίστοιχη ελληνική βιβλιογραφία (και κατέστησαν την ανάγκη συγγραφής ενός νέου βιβλίου επιβεβλημένη), είναι:

Η παρουσίαση της θεωρίας γίνεται μέσα από πρακτικές εφαρμογές

Περιλαμβάνονται κεφάλαια με αναλυτική παρουσίαση προχωρημένων χαρακτηριστικών όπως οι χρονιστές/μετρητές

Καλύπτει τα περισσότερα χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο βιβλίο

Περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις σε βήματα που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν στο αντίστοιχο εργαστήριο (10.364, 11.397)

Περιλαμβάνει 60% κάλυψη με σχήματα που βοηθούν τους φοιτητές να κατανοούν καλύτερα το αντίστοιχο θέμα που παρουσιάζεται

Παρουσιάζει τις απαραίτητες αλγοριθμικές δομές προκειμένου οι φοιτητές να μαθαίνουν με το σωστό τρόπο και τον προγραμματισμό (αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε φοιτητές τμημάτων που δεν σχετίζονται με την πληροφορική) (12.408)

Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή παρουσιάζεται τόσο σε γλώσσα Assembly, όσο και σε γλώσσα C

Όλο το θεωρητικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μορφή που είναι στην αντίστοιχη διδασκαλία της θεωρίας

Ο κώδικας των εφαρμογών αναπτύσσεται και παρουσιάζεται σταδιακά

  Υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και εφαρμογών (να μην είναι κουραστική και υπέρμετρη χωρίς νόημα και χωρίς να συνδέεται με την αντίστοιχη εφαρμογή)

Σε επιλεγμένες εφαρμογές, γίνεται χρήση διαγραμμάτων ροής για να τονιστεί ο τρόπος σκέψης και σύνθεσης στην κατεύθυνση ανάπτυξης ενός αποδοτικού και λειτουργικού κώδικα (6.219)

Παρουσιάζεται ο φυσικός προγραμματισμός με τις αντίστοιχες διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό (13.494)

Γίνεται αναφορά στα πιο γνωστά αναπτυξιακά κιτ, ενώ περιλαμβάνονται και αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδίαση και υλοποίηση πειραματικής πλακέτας(13.498, 13.510)

Δείγματα σελίδων