Συγγραφέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα

ISBN
978-960-645-086-0

1η Έκδοση 2020, σελίδες: 300

Ανακαλύψτε τη θεμελίωση της πληροφορικής μέσα από τους υπολογιστές της δεκαετίας του 1980 σε ένα μοναδικό βιβλίο για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, που θα αναδείξει τη γνώση που μας «κληροδότησε» η δεκαετία του 1980.

Μια γνώση τόσο σπουδαία και αναγκαία για τους νέους μηχανικούς υπολογιστών και πληροφορικής, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, που αξίζει να την ανακαλύψετε και εσείς για «πρώτη φορά» μέσα από αυτό το μοναδικό βιβλίο.

Στο εσωτερικό του βιβλίου
Downoad

Υλικό για το κεφάλαιο #1

Υλικό για το κεφάλαιο #2

Υλικό για το κεφάλαιο #3

Έξτρα υλικό για το κεφάλαιο #3 (προγραμματισμός C)

Υλικό για το κεφάλαιο #4

Υλικό για το κεφάλαιο #5


Υλικό για το κεφάλαιο #7

==>Εισαγωγή στις αναλογικές μετρήσεις (βίντεο)

==>Τεχνολογίες αναλογικών μετρήσεων-σήματα (βίντεο)

==>Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (βίντεο)

==> Arduino UNO (βίντεο)

==>Δοκιμάζοντας το Arduino πρώτη φορά (βίντεο)

==> Μέτρηση θερμοκρασίας με το Arudino (βίντεο)


Υλικό από το μικρό μουσείο πληροφορικής
Ενημερώσεις