Πανεπιστημιακά και Τεχνικά βιβλία

Παρουσίαση & Download δωρέαν υλικού


Ανοιχτή πύλη εκπαίδευσης

Ανοιχτή δωρεάν εκπαίδευση για το Arduino


Το μικρό μουσείο πληροφορικής (1970-2000)

Συλλογή υπολογιστών, έντυπο υλικό, λογισμικό, project, κλπ